LetselschadePunt.nl

De naam van hèt nieuwe letselschadebureau dat slachtoffers en hun werkgevers ondersteunt bij verhaal van hun letselschade.

LetselschadePunt.nl (LPN) biedt snelle en onafhankelijke regreshulp aan slachtoffers en hun werkgevers.

Het slachtoffer staat centraal in onze aanpak, de aansprakelijkheid en de letselschadeomvang moet correct en objectief vastgesteld
worden. Snel, deskundig en betrokken door een objectieve partij. LPN kiest bewust voor die objectieve en betrokken rol.

Een onafhankelijk letselschadedeskundige die jouw belang dient en doelgericht het resultaat haalt waar je recht op hebt? Het klinkt
tegenstrijdig, maar is het juist niet. Het kan alleen wanneer jouw deskundige professional in de huidige letselschadepraktijk bewust kiest
voor objectieve normen, onafhankelijke afwegingen en echt oog heeft voor de specifieke omstandigheden waar jij als slachtoffer in
verkeert.

Letselschaderegeling is een strijd

De Nederlandse letselschadepraktijk is van oudsher verdeeld. Traditioneel zijn het de “halers” en de “brengers” die zich over de
letselschade buigen. De vergoeding voor letselschade is vaak erg hoog. Vanuit dat grote belang ontstaat een afhankelijke positie die het
voor de professionele letselschadedeskundige vaak lastig maakt om onpartijdig tegen de letselschadebegroting aan te kijken. De
letselschadepraktijk raakt hierin nogal eens verstrikt, doordat te eenzijdige benadering van de grote belangen, voor het slachtoffer én de
schadeveroorzaker, nuchter denken en handelen belemmert. Je ziet dan twee deskundigen met een volstrekt andere opvatting over de
financiële gevolgen voor een slachtoffer. En dit veroorzaakt veel te lange en in ieder geval voor het slachtoffer nauwelijks te begrijpen
discussies. De menselijke maat raakt dan uit het oog verloren.
Het Verbond van Verzekeraars heeft na universitair onderzoek dit probleem gesignaleerd en
start nu het goede initiatief om voor de letselschaderegeling vaste normen aan te leggen.
Hopelijk geeft dit helderheid en voorkomt het onnodige vertragingen. Maar gaat het echt
werken ondanks het tegenstrijdige belang van de “halers” en de “brengers”?
Ook de overheid zou graag meer structuur zien, steeds meer centraal vastleggen in de vorm
van vaste regelingen, richtlijnen en heldere normen.

Letselschade objectief vaststellen

Maar de echte veranderingen ontstaan in de praktijk zelf. LPN kiest daarom nu voor een nieuwe benadering. De hoogte van
letselschadevergoeding mag niet alleen maar afhankelijk zijn van het resultaat van harde onderhandelingen. De letselschadeomvang moet
eerst objectief vast te stellen zijn. Deze wordt op basis van de werkelijk door een slachtoffer geleden schade bepaald. De hierop gebaseerde
letselschadevergoeding zorgt ervoor dat een slachtoffer niets te kort komt, maar ook dat een betalende partij niet te veel betaalt.
We hanteren kritische normen, en ja soms maken we het ons echt moeilijk wanneer we die inzichten moeten verdedigen. Zowel richting
onze cliënt als richting de betalende partij. Maar wel altijd in de overtuiging dat ons product staat als een huis. Goed onderzoek, onze
onafhankelijke schade-inventarisatie, zowel medisch, arbeidsdeskundig en actuarieel, zorgt dat we die eigen norm blijven respecteren. Het
gaat om wat het slachtoffer nodig heeft, zodat er inzicht, rust en vertrouwen ontstaat. Maar vooral ook zicht op een snelle en rechtvaardige
afwikkeling van de letselschadeclaim. Het uitgangspunt is dat er achteraf nooit teleurstelling zal zijn. Wij zorgen dat de
vaststellingsovereenkomst waarmee de letselschade wordt geregeld, met een gerust hart getekend kan worden. Onze objectiviteit en
aandacht voor de hulpvraag van het slachtoffer zorgt voor een voortvarende aanpak, sneller begrip over en weer, en constructief
samenwerken aan de oplossing.

Minder een gevecht, meer een recht

LPN weekt zich los uit het vaste stramien. LPN steekt meer tijd en energie in de zaken die ertoe doen, en minder in de strijd op de barricade
door tegengestelde belangen. LPN ziet veel meer de gezamenlijke belangen, waarbij het belang van de rechtvaardige, correcte en eerlijke
schadeafwikkeling voorop staat.
LPN biedt die onafhankelijke rol, met opgebouwde kennis en een realistische kijk op de schaderegeling, aan slachtoffers en hun werkgevers
aan.

Wil je een oprechte en betrokken benadering, met een eerlijke en verdedigbare schadevergoeding, en de volle aandacht voor jouw belang,
kies dan voor LPN.

Een nieuwe aanpak: scherp en oprecht betrokken!

0
Years
0+
Team Members
0
Countries
0k
Satisfied Customers