CBR-directeur Pechtold, 23 augustus 2023, Spraakmakers op radio 1: Het aantal verkeersdoden en gewonden neemt snel toe. En daarmee dus ook toenemende zorgen over verkeersveiligheid, onder andere door verkeersdeelnemers zonder rijbewijs en huftergedrag in het verkeer.

Onherroepelijk leidt dit tot meer letselgevallen, ook onder de eigen werknemers. Je bent je als werkgever natuurlijk bewust dat bij een medewerker met letsel als gevolg van zo’n verkeersongeval er recht is op vergoeding van het doorbetaalde loon, maar het is begrijpelijk dat dit niet hoog op de prio-lijst staat. Door de enorme werkdruk op de HR-afdelingen en bij de afdelingsleiding door het personeelsgebrek en het managen van de capaciteit, raakt het managen van loonregres in dergelijke kwesties vaak ondergesneeuwd, maar het aantal gevallen neemt toe.

LPN biedt graag de service om een snelle scan op een dergelijke ziekmelding uit te voeren en, als dat een vorderbare schade is, de behandeling uit handen te nemen. Er is niet veel info nodig: de ziekmelding, een telefoonnummer van de werknemer en de salarisstrook van de eerste verzuimmaand. Wij doen de rest, waarbij in het contact met de werknemer alle AVG-aspecten (privacy) worden meegenomen.

Interesse? Bel me: 06 224 77 995

Shutterstock 192662930