Een pleidooi om vaker vanuit een helikopterview naar je eigen rol, de verwachtingen van het slachtoffer en ook de waarde
van de bijdrage van andere (hoofdrol-) spelers in het dossier te kijken.